browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Идея за разходка: Еменска екопътека, каньон – Емеското ждрело – село Емен

Posted by on 05.06.2011

Селото е известно с невероятната си природа, заради която всяка година в него се стичат хиляди туристи от страната и чужбина. С.Емен е разположено в живописните поли на Предбалкана на 20 км. западно от Велико Търново и на 8 км. от магистралният път Велико Търново – София, в непосредствена близост до Еменския каньон на река Негованка. Името Негованка има латински произход и означава “къса река с близък извор”. Протичаща в Средния Предбалкан, тя е близо 60-километров десен приток на Росица. Извира близо до връх Китка, югоизточно от с. Идилево, Севлиевско. Река Негованка образува живописен вкопан в скалите антицидентен пролом. Той започва южно от село Ново село, на 5 км от с. Емен. Прекъсва се от едно долинно разширение и по този начин се поделя на две части, които населението нарича Горен и Долен Боаз. Село Емен е разположено именно в това разширение, а в т.нар Долен Боаз (Еменски каньон) е изградена една от първите екопътеки в България. На 25 ноември 1980 г. Еменският каньон е обявен за природна забележителност под името “Каньонът на река Негованка”.

Еменската екопътека минава от двете страни на каньона по пътечки, намиращи се на около 50 метра височина. Стените на каньона са отвесни и високи около 80-90м., като интересното е, че от едната страна високо на скалите има орлови гнезда, а от другата – останки от древен римски пост. Краят на екопътеката води до най-живописното място от целия маршрут – водопада Момин скок. Мястото, където се намира е обградено от три страни със скали и само от изток е отворено.
В самото начало на Еменската екопътека се намира Еменската пещера. Тя е дълга 3113 м и заема седемнадесето място в списъка на най-дълбоките в България.

В миналото е използвана последователно като гъбарник, като склад за узряване на сирене и като част от изградената над нея военна база. Като следствие от тази експлоатация на входа ѝ е излята бетонна плоча и в свода е пробита асансьорна шахта. Освен най-известната Еменска пещера в Долния Боаз през 1985 – 1991 г. е открита голяма пещерна система, разположена между селата Мусина, Балван, Ново село, Емен, Добромирка и Вишовград с многобройни водни и сухи галерии. Това са пещерите “Русе”(3 306), “Бамбалова дупка”(2 923) и “Троана”(3 243).

Източник: www.tarnovo.bg